Kompresörler

Photo of author

By Admin

SIKIŞTIRMA NASIL OLUŞUR?

Sıkıştırma, akışkan halindeki bir maddenin belli bir düzenek (pompa, kompresör, vb.) yardımı ile V1 ilk hacminden daha küçük olan V2 hacmine hapsedilmesi olayına denir. Bu esnada akışkanın basıncı P1’den P2’ye çıkmaktadır.

Sıvı haldeki akışkanlarda sıkıştırma ile elde edilen havim değişmesi DV=V1-V2 çok küçük mertebededir. Bundan dolayı sıvılar genellikle sıkıştırılamazlar. Fakat gaz halindeki akışkanlarda DV farkı sıvılara kıyasla çok büyüktür.

Sıkıştırma ile meydana gelen bu hacim değişmesi genel gaz denklemine göre gerçekleşir.

MEKANİK SIKIŞTIRMA

Kompresörlerde mekanik sıkıştırma iki farklı şekilde gerçekleşir: Pozitif (gazı hapsederek) sıkıştırma ve kinetik (çarpma etkisi ile) sıkıştırma.

Yandaki diyagramda pistonlu bir kompresörde pozitif sıkıştırma işlemi görülmektedir.

MEKANİK SOĞUTMADA SIKIŞTIRMANIN ÖNEMİ

Mekanik soğutma sisteminde çevrim, ancak dışarıdan bir iş vermek şartıyla sağlanır. Bu iş sıkıştırma işlemi için harcanan iş olup kompresörler tarafından elde edilir.

Kompresörler çoğunlukla elektrik motorları ile bazen de içten yanmalı motorlarla tahrik edilir.

Kısacası mekanik soğutma sistemindeki yoğunlaşma, buharlaşma ve genleşme işlemlerinin sağlanabilmesi sıkıştırmaya bağlıdır.

KOMPRESÖR TİPLERİ

  • A) POZİTİF SIKIŞTIRMALI
  • Pistonlu
  • Paletli
  • Helisel ve vida tipi
  • Sarmal (scroll) tip
  • B) KİNETİK SIKIŞTIRMALI
  • Santrifüj

“Kompresörler” üzerine bir yorum

Yorum yapın