Temel Mekanik Soğutma Terimleri ve Anlamları

Photo of author

By Admin

Temel Mekanik Soğutma Terimleri ve Anlamları

TERİMLER VE TANIMLAR

 • Gizli Isı: Sıcaklık farkı oluşturmayan sadece hal değişimi oluşturan ısı.
 • Hissedilir Isı: Maddede bir sıcaklık artışı meydana getiren ısı.
 • Özgül Isı: 1 kg kütledeki herhangi bir maddenin sıcaklığını 10 K artıran ısı.
 • Kızgınlık: Sabit basınçta kaynayan sıvı buharının aldığı ilave ısı.
 • Kilokalori: 1 kg suyun sıcaklığını 10 K arttıran ısı miktarı.
 • İngiliz Sıcaklık Birimi (B.T.U.): 1 pound suyun sıcaklığını 10 F arttıran ısı miktarı.
 • Kompresör: Soğutucu akışkanı alçak basınç tarafından emerek yüksek basınç tarafına basan soğutma mekanizması.
 • Pistonlu Kompresör: Piston ve silindir mekanizmalarını kullanarak sıkıştırma işlemini sağlayan kompresör.
 • Dönel (Rotary) Kompresör: Paletler ve eksantrik mekanizmaları kullanılarak veya diğer dönen düzenlerle sıkıştırma hareketinin sağlandığı kompresör.
 • Hermetik Kompresör: Kompresör ile onu tahrik eden motorun içinde birlikte bulundukları kaynaklı, sızdırmaz domlu kapalı kompresör.
 • Yarı Hermetik Kompresör: Kompresör ve motorun ayrı kısımlarda bulundukları civatalı, kapalı kompresör.
 • Açık Kompresör: Bir dış motor ile tahrik edilen ve krank mili dışarıya uzatılmış olan kompresör.
 • Evaporatör: Soğutucu akışkanın içinde buharlaşarak ısı absorbe ettiği soğutma elemanı.
 • Raf Tipi Evaporatör: Soğutucu akışkanın içinden seri olarak dolaştığı raf tipi kangallardan oluşan evaporatör.
 • Yüzey Tipi Evaporatör: Dondurucu bölümlerin duvarına monte edilerek daha fazla soğutma sağlayan evaporatör kangalı.
 • Lamelli (Kanatlı) Evaporatör: Boru üzerine kanatlar monte edilerek daha fazla soğutma yüzeyine sahip olan evaporatörler.
 • Kondenser: Kompresörden gelen kızgın gaz halindeki soğutucu akışkanın ısısının alındığı ve yoğunlaştığı soğutma sistemi elemanı.
 • Tabii Soğutmalı Kondenser: Çevresindeki tabii halde dolaşan havaya ısı transferi yapan kondenser.
 • Zorlanmış Havalı (Fanlı) Kondenser: Çevresindeki havanın fan kullanılarak ısı transferi yapıldığı kondenser.
 • İç İçe Borulu Kondenser: Bir boru içine ikinci bir boru yerleştirilerek yapılan kondenser.  Genellikle sıcak gaz halindeki soğutucu akışkan dıştaki borudan geçerken iç borudan karşı yönde soğutma suyu dolaştırılır.
 • Kovan Borulu Kondenser: üst tarafından sıcak gazın verildiği ve içinden su dolaşan borulara temas ederek yoğunlaştığı kondenser.
 • Evaporatif Kondenser: dışından su püskürtülerek veya dökülerek sıcak gazın yoğunlaştırıldığı kondenser.
 • Ölçme (Genleşme) Cihazı: Sıvı soğutucu akışkanı evaporatöre ölçülü ve düzenli olarak veren ve sistemde alçak basınçla yüksek basınç tarafını ayıran cihaz.
 • Kılcal Boru: Soğutucu akışkan, uzunluğu önceden hazırlanan çok küçük iç çapa sahip borudan geçirilerek basıncı düşürülür, bu boruya kılcal boru denir.
 • Termostatik Genleşme Valfi(TGV): Sıcaklık ve basınç ölçerek çalışan ölçme cihazı.
 • Otomatik Genleşme Valfi(OGV): Evaporatör basıncını izleyerek çalışan ölçme cihazı.
 • Şamandıralı (Yüzer) Valf: Soğutucu akışkan seviyesini izleyerek çalışan ölçme valfi.
 • Soğutucu Akışkan (Hatları) Boruları: Soğutucu akışkanın soğutma elemanları arasında taşındığı borular.
 • Soğutucu Akışkan: Evaporatörden ısı absorbe etmek için kullanılan bir madde.
 • Buhar Hali:Soğutucu akışkanın en fazla ısı absorbe ettiği durum.
 • Sıvı Hali: Soğutucu akışkanın az ısı ihtiva ettiği durum.

Yorum yapın