Carrier PLV Pro

Photo of author

By Admin

Carrier PLV Pro

Carrier’ın PLV Pro’su, danışman mühendislere, Tam Yük ve IPLV ölçümlerinin ötesine geçen, soğutma grubu tesis tasarımları hakkında objektif ve bilinçli kararlar verme yetkisi veren bir yazılım aracıdır. Sonuçlar, daha fazla analiz için profesyonel bir raporda veya .csv formatında sağlanır. Araç, ayrıntılı enerji modelleme analizlerine hızlı ve ücretsiz bir alternatife ihtiyaç duyan profesyoneller içindir.

pek çok mühendis ve tesis yöneticisi, tam yük ve entegre kısmi yük değerinin (IPLV), gerçek dünyadaki çoklu soğutma grubu merkezi tesislerinin performansının tam ve doğru bir resmini sağlamayabileceğini bilir, ancak ayrıntılı enerji modellemesi nedeniyle genellikle onlara geri dönerler. analizler maliyetli ve zaman alıcı olabilir.Scott McDonough (Ürün Yönetimi Müdür Yardımcısı, Carrier Ticari Global Ekibi)

LV Pro™, ekipman özelliklerine dahil edilebilecek özel PLV faktörlerini hesaplar ve bir tesisteki su soğutmalı soğutma grupları için özel bir kısmi yük değeri (CPLV) hesaplamak için kullanılabilir. Aracın kullanımı hızlı ve basit olmakla birlikte, özel PLV faktörlerini türetmek için ayrıntılı bir soğutma grubu tesisi analizi gerçekleştirir.

Özel PLV Nedir?

Özel PLV, yerel proje koşullarına göre özelleştirilmiş bir yıllık performans ölçümüdür. Kavramsal olarak entegre kısmi yük değerine (IPLV) benzer. Bununla birlikte, bir IPLV için kullanılan koşullar standart bir dizi veri ve varsayıma dayanmaktadır: ortalama ABD hava durumu verileri, ortak bina yük profillerinin ağırlıklı ortalaması, tek bir soğutma grubu içeren bir tesis ve standart soğutma kulesi performansına ilişkin varsayımlar.

Buna karşılık, bir CPLV, projeye özgü ağırlıklandırma faktörleri ve giren kondenser su sıcaklıklarını (ECWT’ler) oluşturmak için proje hava koşullarını, uygulamaya özel bir yük profilini, soğutucuların sayısını, kademe kontrolünü, akış hızlarını, akış kontrollerini ve soğutma kulesi performansını dikkate alır. senin projen.

Bu şekilde hesaplanan bir CPLV, proje koşullarınıza göre özelleştirilmiş bir yıllık performans metriğidir ve bu nedenle proje için düşünülen ürünlerin performansını değerlendirmek için daha iyi bir temeldir.

Özel PLV Faktörleri Nelerdir?

Tıpkı bir IPLV gibi, bir CPLV, dört yük noktasındaki (%100, %75, %50, %25 chiller yükü) ve karşılık gelen ECWT’lerde dört yük noktasındaki chiller performansından hesaplanan ağırlıklı ortalama kW/Ton (veya ikW/kW)’dir. ağırlıklandırma faktörleri

Özel PLV faktörleri, başlangıçta bir IPLV için ağırlıklandırma faktörlerini ve ECWT’leri türetmek için kullanılan aynı temel ilkeler kullanılarak türetilir, ancak CPLV için türetme yerel proje koşullarını kullanır.

Özel PLV Nasıl Hesaplanır?

CPLV, IPLV ile aynı formülle hesaplanır:

CPLV = 1 / [ (W 100 /A) + (W 75 /D) + (W 50 /C) + (W 25 /D) ]

burada A, B, C, D %100, %75, %50 ve %25 yük noktaları için dört özelleştirilmiş ECWT’de hesaplanan chiller kW/ton veya ikW/kW değerleridir. W100, W75, W50 ve W25, %100, %75, %50 ve %25 yük noktaları için özelleştirilmiş dört ağırlık faktörüdür.

 • Uygulamanın bina tipinin çalışma programı için özelleştirilmiş, proje konumu için sıcaklık kutusu hava durumu verileri.
 • Proje lokasyonuna ve bina tipine göre özelleştirilmiş bina soğutma yük profili. PLV Pro, programda sunulan tüm bina tipi ve konum kombinasyonları için Carrier’s Hourly Analysis Program (HAP) enerji modelleme yazılımı kullanılarak önceden hesaplanmış binlerce benzersiz yük profili içerir. Profiller, projenizin en yüksek bina yüküne göre ölçeklendirilebilmeleri için normalleştirilmiştir.
 • Hava durumu, bina yükü ve chiller tesisi konfigürasyonu ve kontrolü için ayrıntılı bir chiller tesisi simülasyonu.
 • Paralel olarak birden fazla soğutucu. Soğutucuların eşit kapasitede olduğu varsayılır.
 • Soğutucular yükte veya eşit olarak yüksüz olarak sıralanır.
 • Kullanıcı tanımlı tasarım ECWT ve minimum ECWT.
 • Kullanıcı tanımlı evaporatör ve kondenser akış hızları.
 • Sabit birincil evaporatör akışı veya değişken birincil akış. Değişken birincil akış, tasarım akışının %40’ına kadar devrilme olduğunu varsayar.
 • Yaş termometre tasarımı ve yaklaşımı dahil olmak üzere soğutma kuleleri için kullanıcı tarafından belirlenen tasarım koşulları.
 • Verilen hava durumu profili, yük profili ve chiller tesisi çalışma koşulları için ECWTS’nin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için ayrıntılı bir termodinamik soğutma kulesi performansı modeli.
 • Özel PLV faktörlerini listeleyen ve ayrıca chiller tesisi çalışmasını açıklayan ve özel ağırlık faktörlerinin ve ECWT’lerin türetilmesini belgeleyen raporlar.

Yorum yapın