Nemli havanın termodinamik özellikleri

Photo of author

By Admin

(Standart atmosfer basıncı, 101.325 kPa)

Yorum yapın