İş-Güç-Enerji Kavramları

Photo of author

By Admin

İş,güç ve enerji kavramları birbiriyle ilişkili ve çok karıştırılan kavramlardır.Bu yazımızda bu kavramların tanımları ve birbirleri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

iş güç

İş: Bir cisme uygulanan kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmesinin çarpımına denir, W simgesiyle gösterilir. Cisme hem bir kuvvet uygulanması hem de kuvvetin, uygulandığı doğrultuda cismi hareket ettirmesi gerekir. Yer değiştirmenin sebebi uygulanan kuvvet olmalıdır.

İş = Kuvvet x yer değiştirme (kuvvet doğrultusunda)

W = FΔx

İş türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Birimi joule (J) olarak belirtilir. Joule, Newton-metre’ye verilen özel addır.

1 J = 1 N x 1 m = 1 Nm

Ayrıca iş bir cisim ya da sistemden başka bir cisim ya da sisteme enerji aktarmanın bir yoludur. Eğer enerji kuvvet aracılığıyla aktarılıyorsa, enerji transferi yolu iştir.

Güç: Birim zamanda yapılan işe güç denir. P simgesiyle gösterilir.

Güç türetilmiş bir niceliktir ve skaler bir büyüklüktür. Birimi watt (W) olarak da adlandırılan J/s’dir. Ayrıca beygir gücü (horsepower, HP) ile de belirtilebilir.

Enerji: Fizikte iş yapmanın hedefi enerji aktarımıdır. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji alışverişine iş denir. Sistemin iş yapabilme kabiliyeti enerji olarak tanımlanabilir.

Enerji skaler bir büyüklüktür. Yani enerjinin yönü, bileşeni ve uygulama noktası gibi vektörel özellikleri yoktur.

Bu tanımlar üzerine iş,güç ve enerji arasındaki ilişki kısa bir şekilde şöyle tanımlanabilir:iş bir cisme belirli bir yol boyunca etkiyen kuvvettir, kuvvetin etkimesi sonucu enerji transferi gerçekleşir yani enerji potansiyelin kadar iş yaparsın ve birim zamanda yaptığın her işe güç denir.

Yorum yapın