Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Nedir ?

Photo of author

By Admin

Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi, ısı enerjisinin bir soğutucu akışkana birden çok faz değişikliği ile transferini sağlayan bir soğutma yöntemidir. Bu yöntemde, bir çözelti kullanılarak soğutucu akışkanın buharlaştırılıp yoğuşturulması gerçekleştirilir.

Absorbsiyonlu soğutma sistemi bileşenleri

Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi Nedir ?
 • Eriyik pompası: Soğurucudan gelen amonyaklı su çözeltisini yüksek basınca sıkıştırarak generatöre gönderir.
 • Generatör: Eriyik pompasından gelen çözeltiyi ısıtır ve amonyağı sudan ayırır. Amonyak buharı kondensere, su ise absorbera gönderilir.
 • Kondenser: Generatörden gelen amonyak buharını yoğuşturarak sıvı hale getirir ve genleşme valfine gönderir.
 • Evaporatör: Genleşme valfinden gelen düşük basınçlı amonyak sıvısını buharlaştırarak ortamdan ısı alır ve soğutur. Amonyak buharı absorbera gönderilir.
 • Absorber: Evaporatörden gelen amonyak buharını su ile karıştırarak çözelti haline getirir ve eriyik pompasına gönderir. Bu sayede evaporatörde düşük basınç sağlanır.
 • Genleşme valfi: Kondenserdan gelen yüksek basınçlı amonyak sıvısını alçak basınca kısarak evaporatöre gönderir.
 • Isı değiştirici: Ön ısıtıcı ve ön soğutucu olmak üzere iki adet ısı değiştirici kullanılabilir. Genellikle karşıt akımlıdır.

Absorbsiyon soğutma sistemleri, gaz veya elektrik yerine güneş enerjisi, atık ısı, doğal gaz veya diğer ısı kaynaklarını kullanarak çalışabilir. Bu nedenle, özellikle enerji verimliliğinin önem kazandığı uygulamalarda tercih edilen bir soğutma yöntemidir.

Kullanıldığı bazı uygulama alanları

 1. Endüstriyel Soğutma: Büyük endüstriyel tesislerde, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla absorbsiyonlu soğutma sistemleri kullanılabilir. Özellikle yüksek ısı çıkışına sahip tesislerde, absorbsiyon soğutma sistemi atık ısıyı değerlendirebilir ve soğutma amacıyla kullanabilir.
 2. Güneş Enerjisi: Güneş enerjisini kullanarak çalıştırılabilir. Güneş enerjisiyle ısıtılan jeneratör, soğutma amacıyla kullanılabilecek sıcak su veya buhar üretir.
 3. Büyük Ticari Binalar: Büyük ofis binaları, hastaneler ve oteller gibi ticari yapılar, absorbsiyonlu soğutma sistemlerini enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik avantajları nedeniyle tercih edebilirler.
 4. Çevre Dostu Soğutma: Gaz veya elektrik kullanımını sınırlayan veya yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih eden çevre dostu uygulamalarda kullanılabilir.

Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi, özellikle büyük enerji ihtiyacı olan uygulamalarda enerji tasarrufu sağlayabilir ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olabilir. Ancak, maliyeti diğer soğutma yöntemlerine göre genellikle daha yüksektir, bu nedenle uygulama ve kullanım koşulları dikkatlice değerlendirilmelidir.


Avantajları

 • Minimum elektrik enerjisine ihtiyaç duyar.
 • Küçük kapasiteli olanlar pompasızdır. Sessizdir. Otel ve ofislerde kullanılmaktadır.
 • Kompresör yoktur. Isıl sıkıştırma mevcuttur.
 • Arıza riski düşük, bakım masrafı azdır.
 • Çevre dostudur. CFC kullanılmaz.
 • Değişken soğutma yüklerinde tam yükteki gibi verimlidir.
 • Güneş, Jeotermal, atık ısı gibi kaynaklar kullanıldığında ekonomiktir.


Dezavantajları

 • Performans katsayıları düşüktür. (06<COP<1.5)
 • Fiziksel olarak fazla yer kaplarlar.
 • İlk yatırım maliyeti yüksektir.
 • LiBr-Su çiftinde kristalizasyon problemi vardır.
 • Düşük vakum basıncı problem oluşturmaktadır.

Yorum yapın